Vyhledávání

News 23/05

news23-05 vertical

News 23/04

news23-04 vertical

News 23/03

news23-03 vertical

News 23/02

news 23-02 vertical

News 23/01

news 23-01 vertical

News 22/12

news22-12 verical

News 22/11

news22-11 vertical

News 22/10

NEWS 22-10 VERTICAL

News 22/09

news22-09 vertical

News 22/08

news22-08 verical

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi prodávajícím – SPECIAL HOBBY s.r.o. (prodávající) a jejím zákazníkem (kupujícím). Kupující je povinen seznámit se s Reklamačními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami před objednáním některého výrobku SPECIAL HOBBYs.r.o.

I. Prodávající

     SPECIAL HOBBY s.r.o. sídlící V Lipkách 775/1, 154 00 Praha – Slivenec, korespondenční adresa Mezilesí 718, 19300 Praha - Horní Počernice je společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 38818 jako obchodní společnost zabývající se výrobou hraček a plastikových modelů a jejich distribucí.

II. Kupující

     Konzument předá prodávajícímu všechna data potřebná k vyřízení objednávky nebo další data požadovaná prodávajícím v kupní smlouvě.

     Závazky mezi prodávajícím a kupujícím nespecifikované těmito VOP se pak řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

     Kupující si je vědom, že koupením produktů nabízených prodávajícím nemá právo užívat jeho či jiných firem registrované značky, obchodní jména, loga nebo patenty, pokud nebylo stanoveno zvláštní smlouvou.

III. Mlčenlivost a ochrana informací

     Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data jsou důvěrná a budou užita pouze ve smlouvě s prodávajícím a tato data nebudou publikována, či předána třetí osobě s výjimkou dat nutných pro doručení a placení objednaného zboží.

IV. Návštěvní hodiny

     E-shop je otevřen 24hodin denně po sedm dní v týdnu s výjimkou několika hodin v měsíci potřebných pro údržbu.

V. Ceník

     Ceny uvedené v on-line e-shopu slouží jako stálý ceník. Tyto ceny jsou pravidelně aktualizovány. Jsou vždy platné a aktualizované s výjimkou oznámených modelů, které jsou připravovány a jejichž přesná cena není dosud známa.

VI. Zpracování objednávek

    Objednávka se zadá na on-line shopu a je zpracována automaticky. Je-li požadované zboží na skladě nebo patří-li do kategorie připravovaných modelů, systém vás bude informovat o ceně k zaplacení. Jinak bude systém čekat do té doby, než bude počet objednaných modelů zvýšen.

VII. Odstoupení od smlouvy – pouze pro koncové uživatele, neplatí  pro zprostředkovatele a partnery

    

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedené v předchozí větě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího office@specialhobby.eu

    Kupující má právo odstoupit od smlouvy i z následujících důvodů:

Zboží nebylo doručeno i přes e-mailovou urgenci na office@specialhobby.eu do měsíce po této urgenci.

Dodané zboží neodpovídá objednávce a i přes e-mailové upozornění náprava nebyla zjednána do jednoho měsíce.

Zboží bylo poškozeno a náprava nebyla zjednána do jednoho měsíce po e-mailovém vzkazu na office@specialhobby.eu.

     Jestliže podmínky pro odstoupení byly splněny, kupující má právo na náhradu. Náhrada bude splacena stejným způsobem, jakým prodávající obdržel příslušnou částku od kupujícího.

VIII. Podmínky platby

Platba bankovním převodem

Platby v CZK

Číslo účtu: 6287550217/0100

IBAN: CZ1301000000006287550217

Platby v EUR

Číslo účtu: 511590220277/0100

IBAN: CZ6201000000511590220277

Variabilní symbol:  shodný s číslem objednávky

 

Bankovní informace:  Komerční Banka
                                        Antala Staška 2059/80b
                                        Praha  4

 

SWIFT / BIC / Routing Nr.: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)

 

Platba kreditní kartou MasterCard nebo VISA po internetu

Bezpečná platba je zajištěna systémem PayMUZO. Více informací na http://www.globalpaymentsinc.com.

Platba on-line systémem PayPal

Více informací na http://www.paypal.com

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nákupem či registrací v e-shopu Vám může být automaticky zasílán newsletter nebo slevové akce, které si můžete odhlásit odklazem na konci emailu.

IX. Podmínky dodání

Doručení normální poštou.

Doručení pomocí EMS doručovací službou.

X. Záruka

     Podmínky záruky určují záruční podmínky prodávajícího a předpisy platné v České Republice.

XI. Závěrečná ustanovení

     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platné od 1.2. 2017 a nahrazují všechny předcházející podmínky a praxi. Prodávající má právo tyto změnit bez předcházejícího oznámení.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce, kontakt: http://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-sporu-s-coi-od-1.2.-nc1859/. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

     Vydáno 1.2.2017

Schváleno výkonným ředitelem SPECIAL HOBBY s.r.o Jiřím Šilhánkem.

     Tyto Obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Přihlášení

 

Váš košík

Měna

Aktuality

Informace k elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.